Цей договір регулює відносини між SIA "PODAON" LV40103450338, Maskavas iela 250 k-2-56, Riga LV-1063 Latvia (далі за текстом "Компанія" або "Виконавець") і клієнтами Компанії (далі за текстом "Клієнт").

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначена оферта є публічним договором приєднання, його умови однакові для всіх споживачів і не можуть бути змінені другою стороною договору. Якщо Ви згодні з умовами (акцептом) даної оферти, Ви маєте пройти реєстрацію (надати свої реквізити) та провести оплату послуг. У цьому випадку договір вважатиметься укладеним, а Виконавець – таким, що прийняв на себе зобов'язання надавати послуги хостингу (розміщення і запуску) ваших програм (додатків) на нашому обладнанні на зазначених нижче умовах. Послуги сервісу надаються тільки фізичним особам, укладення договорів з юридичними особами та надання їм послуг не здійснюється.

Цільове використання

Сервіс ForexBOX є спеціалізованим хостингом для додатків і призначений виключно для організації автоматичної Форекс-торгівлі: для розміщення і запуску додатка Metatrader 4/Metatrader 5, а також різноманітних додатків (роботи, радники, індикатори, торговельні системи) до зазначеного ПЗ.

При оформленні замовлення Клієнт зобов'язаний вказати достовірну інформацію про себе (прізвище, ім'я, e-mail та номер мобільного телефону).


Забороняється реєструватися повторно, тобто створювати кілька особистих кабінетів для однієї й тієї самої особи (у т.ч. на вигадані дані). У разі якщо доступ до створеного раніше кабінету було втрачено – необхідно звернутися до служби підтримки для його відновлення.

Гарантія незмінності щомісячної вартості та обмінного курсу

Виконавець залишає за собою право змінювати щомісячну вартість послуг у будь-який час шляхом публікації нових цін на веб-сайті. При цьому щомісячна вартість вже оплачених замовлень залишається незмінною протягом усього терміну їхньої оренди і не може бути змінена Виконавцем.

Курси обміну будь-яких інших електронних валют встановлюються третьою стороною (еквайром) на власний розсуд, виходячи з поточних курсів обміну на біржі та кон'юнктури ринку або з інших причин.

Розрахунки та оплата

Клієнт зобов'язаний самостійно контролювати оплачений період, наявність неоплачених рахунків і своєчасно здійснювати їх оплату в особистому кабінеті. Виконавець не гарантує доставку SMS-повідомлень або повідомлень електронною поштою.

Рахунки на продовження послуг виставляються за 7 (сім) днів до дати їх закінчення.

Якщо Клієнт не планує продовження послуги, він зобов'язаний відмовитися від неї за допомогою відповідної функції в особистому кабінеті. Відмова від продовження послуги автоматично скасовує рахунок за неї на наступний обліковий період і видаляє акаунт одразу після закінчення оплаченого періоду.

У випадку якщо рахунок не було сплачено до 12:00 години (GMT+2, за Ригою) зазначеної в ньому дати, обслуговування акаунта буде призупинено.

Відновлення обслуговування проводиться тільки після повної оплати простроченого рахунку. При цьому оплачений період не підлягає подовженню на час, коли акаунт було заблоковано.

Не оплачені акаунти остаточно видаляються через 7 днів після закінчення оплаченого періоду. Видалення акаунта не звільняє клієнта від обов'язку оплати наявної заборгованості за ним.

Переказ коштів між послугами (наприклад, перенесення оплаченого періоду, подовження одного акаунта за рахунок іншого тощо) не здійснюється в жодній формі.

Під час поповнення балансу клієнт самостійно ухвалює рішення щодо суми, яку він планує витратити на послуги, розуміючи, що ця сума не може бути повернута в разі відмови від послуг, припинення потреби в них тощо.

Усі платежі повинні здійснюватися тільки через автоматизовані платіжні інтерфейси в особистому кабінеті. Забороняється робити перекази вручну, прямі перекази за старими реквізитами, повторювати раніше зроблені платежі, використовувати автоплатежі, "підписки", "заплановані платежі" та інші способи оплати в обхід особистого кабінету ForexBox.


Скасування замовлень і повернення оплати

При достроковому видаленні послуги з ініціативи Клієнта проводиться перерахунок і повернення на баланс коштів за період, що залишився

Кошти з балансу можуть бути використані тільки для:

- оплати нових або продовження існуючих послуг

- переказу іншим користувачам через систему внутрішніх переказів

- повернення на гаманець/картку, з якої було здійснено оплату.

Обов'язок клієнта щодо налаштування автозапуску терміналів MT

Клієнт зобов'язаний належним чином налаштувати автоматичний запуск терміналів:

- у папці startup на робочому столі сервера мають бути ярлики всіх активних терміналів МТ (які мають працювати)

- у папці startup не повинно бути ярликів не активних терміналів МТ (які НЕ повинні працювати)

- у папці startup не повинно бути жодних інших файлів, крім ярликів.

У разі встановлення/видалення/зміни терміналу клієнт зобов'язаний додавати/видалити відповідні ярлики в автозавантаженні.

Виконавець не гарантує обслуговування та коректну роботу терміналів МТ для яких клієнтом належним чином не налаштовано автозапуск. Такі термінали можуть бути зупинені/закриті/не запущені системою. Обслуговуватися будуть тільки термінали, для яких налаштовано автозапуск.

Усі негативні наслідки ігнорування цієї вимоги є наслідком невиконання клієнтом своїх обов'язків, виконавець не прийматиме та не розглядатиме жодних претензій з цього приводу.

Контроль використання ресурсів і навантаження на CPU, оплата перевитрати ресурсів

У тарифах вказано обсяг "чистих" (повністю доступних) ресурсів, що виділяються безпосередньо для роботи самого терміналу МТ4/МТ5 (програми).

Ресурси виділяються на кожен обслуговуваний термінал окремо. Якщо терміналів декілька – кожен з них повинен укладатися у виділені йому ресурси (незалежно від споживання ресурсів іншими терміналами).

У випадку якщо ресурсів (навантаження на CPU, оперативної пам'яті (ОЗП)) споживається більше, ніж передбачено тарифним планом – проводиться автоматичне перезавантаження терміналів. 

Термінали, запущені з перевищенням ліміту, передбаченим тарифним планом, будуть закриті автоматично без попереднього застереження.

При користуванні послугами сервісу ForexBox забороняється:

- Використання акаунта для будь-яких інших цілей, крім організації автоматичної торгівлі на Форекс.

- Запуск тестеру стратегій / оптимізації радників

- Періодичне (більше 2 разів) тривале (більше 15 хвилин) створення навантаження, що перевищує встановлений ліміт CPU або RAM більш ніж в 3 рази

- Використання проблемних радників / індикаторів / скриптів та інших доповнень, що призводять до систематичного зависання терміналів MetaTrader

- Спроби отримання доступу до файлів інших користувачів або системної інформації, порушення інших прав доступу або інші спроби компрометації системи безпеки.

- Умисне створення незручностей або перешкод роботі інших клієнтів або обладнання компанії.

- Завантаження або зберігання на сервері файлів, що не мають безпосереднього відношення до форекс-трейдингу.

- Поширення партнерських посилань або залучення рефералів способами, які можуть завдати шкоди іміджу або діловій репутації компанії.

- Повторні реєстрації (тобто створення декількох особистих кабінетів, які фактично належать одній і тій самій особі), у т.ч. на інші дані або вигадану особу.

Порушення правил може спричинити блокування облікового запису(ів) і відмову в обслуговуванні без повернення оплати.

Відповідальність виконавця та обмеження відповідальності

Клієнт погоджується з тим, що Виконавець звільняється від відповідальності та ним не розглядатимуться претензії з приводу заподіяної шкоди, понесених витрат, втраченої вигоди, моральної шкоди, втрати ділової репутації або інших негативних наслідків, що виникли внаслідок перебоїв у наданні послуг, якщо такі перебої виникли:

1. Внаслідок дій або з вини самого Клієнта (блокування сервера через порушення правил, прострочення оплати, перевищення кількості терміналів, передача акаунта іншій особі, крадіжка або втрата паролю тощо) 

2. У результаті проведення планових технічних робіт, про які Клієнт був сповіщений завчасно. 

3. Інших форс-мажорних обставин, мережевих проблем або дій 3-х осіб, які перебувають поза сферою впливу Виконавця або які не можна було передбачити і запобігти заздалегідь (магістральні канали за межами ДЦ, інтернет-провайдер клієнта, адміністратори окремих вузлів, пошкодженна лінія зв'язку, мережеві атаки (dDoS), дії адміністрації ДЦ, правоохоронних органів, уряду тощо).

Всі технічні роботи будуть проводитися Виконавцем у вихідні дні (в суботу та/або неділю). У разі проведення позапланових технічних робіт у робочий час, Виконавець компенсує Клієнту кожну повну годину простою в десятикратному розмірі її вартості шляхом зарахування відповідної суми відшкодування на баланс клієнта.

У разі, якщо протягом календарного місяця відбувається більше одного позапланового перезавантаження, за заявкою Клієнта на його баланс, як компенсацію, буде нараховане відшкодування в розмірі 25% від щомісячної вартості акаунта. Така заявка повинна бути подана не пізніше 3-х днів після збоїв.

У всіх інших випадках відповідальність Виконавця обмежена десятикратною сумою останнього сплаченого Клієнтом періодичного рахунку за послуги і не може бути більшою за загальну суму коштів, сплачених Клієнтом Виконавцю.


Збереження даних

Виконавець вживає всіх необхідних заходів, але не гарантує і не несе відповідальність за збереження даних, завантажених Клієнтом на сервер. Клієнт зобов'язаний самостійно регулярно створювати резервні копії всіх необхідних йому даних із сервера. Клієнт зобов'язується захистити Виконавця від будь-яких претензій (у т.ч. з боку третіх осіб) або позовів з приводу втрати даних, завантажених на сервер.

Інформаційні розсилки та повідомлення

Оформлюючи замовлення, Клієнт погоджується на отримання інформаційних розсилок (у т.ч. новин), автоматичних повідомлень електронною поштою та SMS-сповіщень, пов'язаних із послугами Виконавця.

Виконавець не гарантує і не несе відповідальності за доставку зазначених розсилок, повідомлень, SMS-сповіщень.

Розірвання договору

Клієнт може в будь-який час відмовитися від послуг виконавця, створивши відповідну заявку в Особистому кабінеті, вказавши в ній причину своєї відмови. Створення заявки про відмову від сервера є обов'язковою умовою розірвання договору. Якщо клієнтом не була створена заявка про відмову від послуг – він зобов'язаний оплатити всі виставлені Виконавцем рахунки за весь період до фактичного видалення послуги (в т.ч. заблокований), незалежно від того, користувався він наданими йому послугами чи ні.

Виконавець має право припинити надання послуг Клієнту без пояснення причин з поверненням оплати за невикористаний період, що залишився (крім випадків відмови в обслуговуванні у зв'язку з порушенням цих правил). Клієнти, яким було відмовлено в наданні послуг, більше не можуть користуватися послугами Виконавця.

У редакції від 24.05.2022